Nedokumentovaná funkce přenášení filtru agend do upravených sestav v Pohodě

Problém:

Pokud si v Report designeru vytvoříte/upravíte tiskovou sestavu s editací .dat souboru kvůli úpravě SQL dotazu, Pohoda přestane aplikovat filtr, který jste si v agendě nastavili.

Řešení:

Přidat podmínku s kouzelným řetězcem „#AND_AG_FILTER#“.

Soubor s SQL dotazem, který má stejný název jako vaše tisková sestava a má příponu .dat, obsahuje několik konfiguračních tagů. Jedním z nich je tag „<filter>“, který se automaticky přidává k WHERE klauzuli.

Tag bude po úpravě vypadat následujícím způsobem. Je potřeba nezapomenout na permanentní podmínku „1=1“, protože případný filtr bude začínat operátorem AND.

<filter><![CDATA[ 1=1 #AND_AG_FILTER# ]]></filter>